Wybory do Zarządu SK PCK

Za nami wybory do Zarządu SK PCK. Decyzją uczniów przewodzić im będą Julia Guzowska (przewodnicząca), Wiktoria Bogusz, Wiktor Śluzek i Oliwia Kwiatkowska. Opiekunką SK PCK od wielu lat jest niezastąpiona p. Ewa Piotrowska.
Jakie zadania stoją przed członkami SK PCK?
1. Propagowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia (konkurs na temat zdrowego stylu życia dla klas młodszych; dbanie o higienę osobistą; pilnowanie porządku i bezpieczeństwa w klasach; konkurs na temat higieny jamy ustnej dla klas młodszych; „Zasady prawidłowego żywienia” – pogadanka; „Stosowanie zasad higieny osobistej na co dzień”- pogadanka; „Znaczenie ruchu w życiu człowieka” – pogadanka; wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy dla klasy VIII
2. Ład i porządek w klasach – dbanie o bezpieczeństwo i porządek w klasach
3. Propagowanie wiedzy na temat pomocy w nagłych wypadkach – szkolenie dla uczniów
4. Działalność promująca higienę osobistą, higienę pomieszczeń, zdrowy styl życia, zasady bezpiecznego zachowania, profilaktykę uzależnień
5. Współpraca z SKC – współorganizacja akcji charytatywnych
6. Ochrona naturalnego środowiska – wykonanie gazetki ściennej na temat ochrony środowiska naturalnego – organizacja akcji Sprzątania Świata; pogadanka o ochronie środowiska naturalnego w związku z obchodami Dnia Ziemi; zorganizowanie zbiórki surowców wtórnych: zużytych baterii, makulatury, plastikowych nakrętek we współpracy z SU i Caritas.
Życzymy owocnej współpracy 🙂