RYCERZ – rota ślubowania

WCHODZĄC W SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNEJ BRACI RYCERSKIEJ, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ:

 • Dbać o piękno mowy ojczystej.
 • Doskonalić własne umiejętności.
 • Stale pogłębiać wiedzę.
 • Być aktywnym i kreatywnym.
 • Prezentować wysoką kulturę osobistą.
 • Być odpowiedzialnym i uczciwym.
 • Prezentować postawę tolerancji wobec innych ludzi.
 • Dbać o zdrowie.
 • Radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Być wrażliwym na niesprawiedliwość, przejawy agresji i brak kultury.
 • Zasadę „Polegaj na mnie jak na Zawiszy” – wcielać w życie.

ŚLUBUJĘ!