Nauczyciele

L.p.

 Nazwisko i imię

1.DUSZCZYK Anna – dyrektor szkoły, nauczyciel j. angielskiego w kl. 4-6
2.CIECHAŃSKA Stela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. rosyjskiego
3.DYDEK Teresa – nauczyciel j. polskiego w kl. 7-8
4.GRUBA Kamila – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5.HODZYŃSKA Hanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
6.KOŁODZIEJCZYK Marta – logopeda szkolny
7.KOWALSKA Weronika – nauczyciel j. angielskiego w kl. 1-3, 7-8
8.KRUSIEWICZ Anna – nauczyciel biologii, chemii, fizyki, przyrody, EDB i WDŻ
9.KUNKA Joanna – psycholog szkolny
10.LESISZ Sławomir – nauczyciel muzyki i plastyki
11.MAJKRZAK Milena – nauczyciel historii, geografii i WOS
12.MATAK Aneta – nauczyciel wychowania przedszkolnego
13.MICHALIK Anna – nauczyciel techniki, bibliotekarz
14.MISIOR ZADROŻNA Ilona – nauczyciel j. polskiego w kl. 4-6
15.NIEDŹWIEDZKA Katarzyna – nauczyciel wspomagający
16.PLUTA Dorota – nauczyciel matematyki w kl. 4-7
17.PRASUŁA Edyta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wych. fiz. (kl.4)
18.REDZIK Wanda – nauczyciel matematyki w kl. 8
19.ROWICKI Robert – nauczyciel religii
20.ŚWIĘTOCHOWSKA Mariola – pedagog szkolny, pedagog specjalny
21.WŁODARCZY Agnieszka – nauczyciel informatyki
22. WÓJTOWICZ Janusz – nauczyciel wych. fiz. w kl. 5-8