Nauczyciele

L.p.

 Nazwisko i imię

1.DUSZCZYK Anna – dyrektor szkoły, nauczyciel j. angielskiego w kl. 4-7
2.CIECHAŃSKA Stela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. rosyjskiego w kl. 7-8
3.CAŁKA Jolanta – nauczyciel geografii
4.GRUBA Kamila – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej w OP
5.HODZYŃSKA Hanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
6.KOŚCIESZA Aleksandra – logopeda szkolny
7.KOWALSKA Weronika – nauczyciel wspomagający i nauczyciel j. angielskiego w kl. 1-3 i kl. 8
8.KRUSIEWICZ Anna – nauczyciel biologii, chemii, fizyki, przyrody, EDB i WDŻ
9.KUNKA Joanna – psycholog szkolny
10.ANTOSIEWICZ-OSIŃSKA Elwira – nauczyciel historii, geografii i WOS
11.MATAK Aneta – nauczyciel wychowania przedszkolnego
12.MICHALIK Anna – nauczyciel techniki, bibliotekarz
13.MISIOR ZADROŻNA Ilona – nauczyciel j. polskiego w kl. 4-8
14.NIEDŹWIEDZKA Katarzyna – nauczyciel wspomagający, nauczyciel muzyki i plastyki
15.PLUTA Dorota – nauczyciel matematyki w kl. 4-8
16.PRASUŁA Edyta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wych. fiz. (kl.4)
17.ROWICKI Robert – nauczyciel religii
18.ŚWIĘTOCHOWSKA Mariola – pedagog szkolny, pedagog specjalny, doradztwo zawodowe
19.WŁODARCZY Agnieszka – nauczyciel informatyki
20.WÓJTOWICZ Janusz – nauczyciel wych. fiz. w kl. 5-8