PAŹ – rota ślubowania

WCHODZĄC W SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNEJ BRACI PAZIÓW, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ:

 • Kochać moją Ojczyznę.
 • Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
 • Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
 • Być dobrym kolegą.
 • Być przyjacielem roślin i zwierząt.
 • Pomagać słabszym i potrzebującym.
 • Być odpowiedzialnym i uczciwym.
 • Dbać o piękno mowy ojczystej.
 • Doskonalić własne umiejętności.
 • Być aktywnym i dbać o zdrowie.
 • Zasadę „Polegaj na mnie jak na Zawiszy” – wcielać w życie.

ŚLUBUJĘ