Samorząd Uczniowski

 
Przewodniczący – Bartosz Piętka
Zastępca – Paulina Bąk
Skarbnik – Julia Retka
Sekretarz – Wiktoria Kąkol