Samorząd Uczniowski

 
Przewodniczący – Maja Bogusz
Zastępca – Oliwia Kwiatkowska
Skarbnik – Zuzanna Zara Prus
Sekretarz – Karolina Brzezek