Szkolne Koło Caritas

Od lat, nasi uczniowie bardzo chętnie angażują się w życie szkoły, a szczególnie w organizację akcji charytatywnych, niosąc pomoc potrzebującym. Szkolne Koło Caritas skupia ponad 50 czynnych wolontariuszy, a za główne zadania wzięliśmy sobie:
– wychowanie w duchu wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka,
– niesienie pomocy potrzebującym i uwrażliwianie na potrzeby innych,
– zaszczepianie i pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych,
– troskę o rozwój osobowości i inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.
Opiekunem wolontariuszy jest p. Anna Krusiewicz, a jej główni pomocnicy i organizatorzy tegorocznych akcji, to: Wiktor Śluzek, Wiktoria Bogusz i Karolina Brzezek 🙂
No to działamy!