Matematyka w praktyce

W dniu 17 października 2022 r. uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w zajęciach matematyki w terenie. Każdy przyniósł miarkę, taśmę mierniczą i mógł wykorzystać te przyrządy w praktyce.
Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy, każda grupa miała inne zadanie do wykonania. Celem głównym lekcji zorganizowanej przez p. Dorotę Pluta było zdobywanie wiedzy
i umiejętności mierzenia długości i szerokości, zamiany jednostek długości, obliczanie obwodów, pól figur geometrycznych
i objętości prostopadłościanu oraz wykorzystanie tych pomiarów w praktyce, czyli np. obliczanie ilości potrzebnych płytek na schody zewnętrzne, czy rolek sztucznej trawy na boisko szkolne.
Uczniowie utrwalili również umiejętność wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych. Potrafią obliczyć koszt zakupu, wiedzą, że nie można kupić “kawałka” opakowania, czy należy wziąć zapas płytek, bo zawsze są jakieś straty.
Dla uczniów, którzy nie mają predyspozycji w kierunku przedmiotów ścisłych, treści matematyczne mogą być dość trudne do zrozumienia. Nieocenioną pomocą mogą być ,,Lekcje w terenie”, na których uczeń w praktyce wykorzystuje zdobyte wcześniej wiadomościi umiejętności. Dlatego planujemy podobne zajęcia na świeżym powietrzu
w przyszłości.
Tekst: Dorota Pluta