Poznajemy historię Polski

Budowanie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązanie do historii i tradycji, to główne wartości realizowane w naszej szkole, dlatego też edukacja patriotyczna dla najmłodszych stanowi ważny element w wychowaniu młodego pokolenia.
19 października najmłodsi paziowie – uczniowie z kl. 1-3 uczestniczyli w niezwykłej lekcji muzealnej w Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie. Tematem przewodnim była I i II Wojna Światowa („Cud nad Wisłą” „Zapachy historii” „Moda damska na początku XX wieku i „Wielkie wynalazki ludzkości”).
Była to nauka poprzez odkrywanie, przeżywanie, doświadczanie i działanie.
Jak wyglądało życie żołnierza polskiego? Jakie urządzenia i wynalazki ludzkości wykorzystywano w tamtych czasach? Jakie były zapachy historii z tamtych lat? Czym się mył, jakich sprzętów używał, a nawet jak pachniał żołnierz? Tak, tak, wąchaliśmy mydła, perfumy i wody kolońskie z czasów wojny!
Nasze lekcje w terenie to również wyjazd do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zabytkowym pojazdem, zajęcia i ćwiczenia fizyczne w lesie, nauka musztry i komend oraz pracy w zespole, zwiedzanie czołgu, zapoznanie się z artylerią i niezwykle emocjonujące strzelanie z karabinków sportowych.
Na koniec prezentacja cyfrowej makiety kolei „Od Pary do Elektryczności”, praca dzieci
z kółka modelarskiego.
Jak przystało na paziów Zawiszy Czarnego, odwiedziliśmy również pobliski Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku i zapoznaliśmy się z jego historią.
Dzieci wróciły zachwycone, musztra im straszna nie była, a na kolejną wycieczkę chciałyby jechać choćby już jutro!
Tekst: Edyta Prasuła