20-lecie nadania naszej szkole imienia Zawiszy Czarnego (cz. 3)

– poświęcenie nowego sztandaru, wbicie pamiątkowych gwoździ i wręczenie go społeczności szkolnej
W życiu różnych społeczności bywają takie momenty, które na długo pozostają w ich sercach. Taka chwila stała się naszym udziałem… O poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły poprosiliśmy Księdza Proboszcza Jerzego Daneckiego.
Akt ufundowania nowego sztandaru przez Radę Rodziców odczytała w jej imieniu Pani Eliza Szydłowska.
Fundatorzy nowego sztandaru:
– Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie – Pani Anna Duszczyk
– W imieniu Nauczycieli i Pracowników szkoły – o symboliczne wbicie gwoździa poprosiliśmy Panią Kamilę Gruba
– W imieniu Rady Rodziców – o symboliczne wbicie gwoździa poprosiliśmy Panią Elizę Szydłowską
– Burmistrz Siennicy – Pan Stanisław Duszczyk
– Proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy – Ksiądz Jerzy Danecki
– Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Pana Jacek Lipiec
Fundatorzy sztandaru z grona Rodziców:
– Państwo Małgorzata i Sławomir Radzikowie
– Państwo Dorota i Mariusz Michalikowie
– Państwo Karolina i Marcin Żukowscy
– Państwo Sylwia i Marek Rokiccy
Fundatorzy sztandaru z grona Przyjaciół naszej szkoły:
– Państwo Magdalena i Patryk Prasuła
————————-
Sztandar stanowi symbol jedności, wierności i honoru. Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Jest także symbolem więzi, która łączy społeczność szkolną. Znaczenia sztandarowi dodaje ceremonia jego poświęcenia, toteż sztandar zawsze powinno się traktować z należnym mu szacunkiem.
Za słowa, które na nim widnieją „Bóg, Honor, Ojczyzna” wiele pokoleń Polaków oddawało życie. Dzisiaj trzeba wyhaftować te słowa w naszych sercach i umysłach, tak by nie były tylko pustymi hasłami.
Przy naszym dotychczasowym, przepięknym sztandarze czuwali niegdyś gimnazjaliści, ale dzięki hojności naszych darczyńców począwszy od dnia dzisiejszego, wraz z uczniami szkoły podstawowej trwać będziemy przy nowym sztandarze, dochowując wierności uniwersalnym wartościom, którym hołdował Patron Szkoły Zawisza Czarny…
Tekst: Anna Duszczyk
Zdjęcia: Aleksandra Kościesza, Kinga Kowalska