20-lecie nadania naszej szkole imienia Zawiszy Czarnego (cz. 2)

Poczty sztandarowe wystawili:
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli;
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku,
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowie
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, pani dyrektor powitała wszystkich Gości i opowiedziała zebranym o naszym programie wychowawczym oraz kulisach i przyczynach wyboru Zawiszy Czarnego na Patrona naszej szkoły 20 lat temu. Skąd pomysł by w maleńkiej wiejskiej szkółce na Mazowszu, wzorem do naśladowania wybrać człowieka z epoki średniowiecza ur. w Starym Garbowie niedaleko Sandomierza? Nasi Goście usłyszeli barwną opowieść o kuluarach tego wyboru. Dowiedzieli się również, dlaczego zapragnęliśmy mieć nowy sztandar.
Gościliśmy wielu wspaniałych Przyjaciół naszej szkoły:
Stanisław Duszczyk – Burmistrz Siennicy – jeden z FUNDATORÓW Sztandaru
Ksenia Wąsowska – Sekretarz Gminy
Renata Nowakowska – Skarbnik Gminy
Ewelina Kurowska – Inspektor ds. oświaty
Katarzyna Wawryniuk – Główny Księgowy, Inspektor ds. księgowości budżetowej
Justyna Chrzanowska-Rogala – Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji
Piotr Strzelec – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Jerzy Danecki – Proboszcz Parafii w Siennicy – jeden z FUNDATORÓW Sztandaru
Piotr Ceregra – Przewodniczący Rady Miejskiej w Siennicy nowej kadencji, Prezes KS FENIX
Radni poprzedniej i nowej kadencji:
Marek Soćko – Rada Miejska w Siennicy
Stanisław Majszyk – Rada Miejska w Siennicy
Michał Kobyliński – Rada Miejska w Siennicy
Andrzej Pielasa – Rada Miejska w Siennicy
Anna Zgódka – Rada Miejska w Siennicy
Radni nowej kadencji Rady Miejskiej:
Paweł Biernat – Rada Miejska w Siennicy
Tadeusz Czajka – Rada Miejska w Siennicy
Wojciech Czyżkowski – Rada Miejska w Siennicy
Dariusz Gajowniczek – Rada Miejska w Siennicy
Jacek Jarzębski – Rada Miejska w Siennicy
Grzegorz Krupa – Rada Miejska w Siennicy
Piotr Zawadka – Rada Miejska w Siennicy
Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy w latach 2002-2018
Tadeusz Gnoiński – Dyrektor naszej szkoły w latach 1987-2007
Piotr Rosik – Prezes OSP w Żakowie wraz z pocztem sztandarowym
Małgorzata Kobylińska – Dyrektor PSP w Siennicy wraz z pocztem sztandarowym
Kamila Korzeń – Dyrektor PSP w Grzebowilku wraz z pocztem sztandarowym
Ewelina Nowicka – Dyrektor PSP w Nowej Pogorzeli wraz z pocztem sztandarowym
Agnieszka Gańko – Dyrektor ZS Siennica
Agnieszka Zwierz w zastępstwie Dyrektor PSP w Starogrodzie wraz z pocztem sztandarowym
Edyta Górska – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Siennicy
Zbigniew Piłatkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielgolesie
Mariusz Prekurat – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Latowiczu
Monika Wilk – Kierownik GOPS w Siennicy
Irena Łukaszewska – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i wychowanków Szkół Siennickich
Edyta Ludwiniak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz.
Robert Jackowski – PKS LIFE Siennica
Monika Florowska-Uchman – Wiceprezes oddziału ZNP w Mińsku Maz.
Jacek Lipiec – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Maz.
Wioletta Piętka – Dyrektor Banku Spółdzielczego – oddział w Siennicy
Fundatorzy nowego sztandaru i rzeźby z grona Rodziców i Przyjaciół naszej szkoły:
Małgorzata i Sławomir Radzikowie
Dorota i Mariusz Michalikowie
Karolina i Marcin Żukowscy
Sylwia i Marek Rokiccy
Magdalena i Patryk Prasuła
Nasi emerytowani nauczyciele i pracownicy:
Teresa Dydek – Emerytowana nauczycielka
Ewa Piotrowska – Emerytowana nauczycielka
Wanda Redzik – Emerytowana nauczycielka
Krystyna Broda – Emerytowany pracownik
Danuta Zwierz – Przyjaciel Szkoły
Maria Żukowska – Przyjaciel Szkoły
Maria Makos- Przyjaciel Szkoły
Elżbieta Szubińska – Przyjaciel Szkoły
Katarzyna Pacek – Przyjaciel szkoły
Olga Gawron – Przyjaciel Szkoły, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa
Mirosława Woźnica – Przyjaciel naszej Szkoły, Sołtys wsi Żaków
Andrzej Kot – Przyjaciel naszej Szkoły, Sołtys wsi Żakówek
Nasze lokalne organizacje:
KGW AktiwJa, KGW Liderki i OSP Żaków – na nich zawsze polegać możemy, jak na Zawiszy.
—————————————-
Zanim powitaliśmy nowy, uroczyście pożegnaliśmy nasz stary sztandar.
W imieniu całej społeczności szkolnej, sztandar pożegnali przedstawiciele każdej z klas:
1. Mikołaj Żukowski z kl. 8
2. Weronika Woźniak z kl. 7
3. Julia Retka z kl. 6
4. Weronika Jarosz z kl. 5
5. Filip Żukowski z kl. 4
6. Weronika Zwierz z kl. 3
7. Mateusz Hodzyński z kl. 2
8. Zofia Kot z kl. 1
Tekst: Anna Duszczyk
Zdjęcia: Aleksandra Kościesza, Kinga Kowalska