Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

9 maja nasi uczniowie wyruszyli na 5-dniową wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pozdrowienia przesyłają nam wszyscy uczestnicy: dzieciaki, opiekunowie i rodzice.
Za nimi już Kraków – Wzgórze Zamkowe, Rynek Główny, Sukiennice, Wawel, Kościół Mariacki i Hejnał z wieży, pomnik Adama Mickiewicza, Smok Wawelski.
… a także Jura Środkowa i Północna:
– zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
– zamek w Smoleniu
– rezerwat Góra Zborów (piękne skały wapienne, przepiękne widoki ze szczytu)
– bliźniacze zamki w Mirowie i Bobolicach
– Złoty Potok (związany z postacią Zygmunta Krasińskiego, przepięknie położony wśród lasów bukowych)
– ruiny zamku w Olsztynie;
– zwiedzanie jaskini,
– Pustynia Błędowska.
A co jutro?
Ojcowski Park Narodowy
– zamek w Pieskowej Skale (z zewnątrz, do obejrzenia 2 dziedzińce, taras widokowy)
– Maczuga Herkulesa
– przejazd Doliną Prądnika, pod drodze Kaplica na Wodzie
– ruiny zamku w Ojcowie;
– spacer Doliną Prądnika (do drodze malownicze skały wapienne jak Brama Krakowska, Rękawica, Igła Deotymy, źródełko Miłości, zabytkowa zabudowa wsi Ojców)