Wybory do Samorządu Uczniowskiego

24 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Było to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej, w którym uczniowie mieli za zadnie świadomie dokonać wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.

Wybory poprzedziła kampania, w czasie której kandydaci mogli przedstawiać swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać trzy głosy na przygotowanych kartach wyborczych.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący: Wiktor Śluzek

Zastępca: Oskar Śluzek

Skarbnik: Wiktoria Bogusz

Sekretarz: Remek Pałdyna

Nowemu SU życzymy wielu cennych inicjatyw i samych dobrych pomysłów!

Opiekunowie SU w roku szkolnym 2021/2022 to p. Weronika Kowalska i p. Milena Majkrzak.

Pamiętaj! Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.