European Day of Languages

27 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie wzięli udział w wyjątkowych zajęciach promujących naukę języków obcych.

Tego dnia pracowaliśmy na zajęciach metodą stacji. Podzieleni na grupy uczniowie wykonywali kolejne zadania. Jakie wyzwania stały przed nimi? Mieli np. za zadanie rozszyfrować, co to za flagi, a potem znaleźć angielskie nazwy tychże krajów. Aby poprawnie połączyć pary należało najpierw ułożyć nazwę kraju z rozsypanki literowej. Kiedy już przypomnieli sobie nazwy krajów i narodowości (języków), przystąpili do odczytywania kodów QR. Uczniowie skanowali kody QR i odkrywali ilustrację przedstawiającą znane miejsce na świecie. Następnie dopasowywali krótkie opisy miejsc do nazwy miejsca ze zdjęć.

Mieli też zadanie na słuchanie i rozpoznanie co to za język – skanowali kod QR, odsłuchiwali krótką wiadomość i decydowali, co to za język.

W jeszcze innym ćwiczeniu, zadaniem uczniów było ułożyć domino w taki sposób, aby dopasować flagę kraju do jego języka. Uczniowie rozwiązywali też zadania interaktywne.

Z kolei klasy młodsze najpierw zapoznały się z flagami i nazwami krajów, potem było mnóstwo zabaw i gier językowych.

A czy wiesz, że…?

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.