„Szkolne Przygody Gangu Swojaków” w klasie 1

W dobie mediów i Internetu bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Program edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” ma na celu pomóc pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody i zachęcić do oderwania wzroku od ekranu i zainteresowania się naturą oraz aktywnie spędzić czas na zewnątrz.
Nowi bohaterowie Swojaki – wśród których są także zagrożone i chronione gatunki zwierząt, będą przybliżać dzieciom rozmaite regiony Polski, w których występują. Pokażą im, co kryje przyroda i jak żyć z nią w zgodzie, ale przede wszystkim wyciągną dzieci na świeże powietrze, by razem obserwować magię natury!
Nauczyciele klas I-III, biorący udział w programie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” mogli korzystać z atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, które miały zmotywować uczniów do odkrywania wiedzy na temat piękna polskiej przyrody i występujących w niej zwierząt, zapewniając im przy tym świetną zabawę i niezapomniane lekcje.
Materiały obejmowały specjalnie przygotowane na potrzeby programu: scenariusze zajęć, animacje, podcasty oraz piosenkę, tworzone przez doświadczonych metodyków i praktyków edukacji wczesnoszkolnej przy wsparciu przyrodnika.
W tym roku praca konkursowa klas I-III miała przedstawiać mapę – okolicy, regionu lub Polski – na której pokazane będą zagrożone gatunki. Miało to być rewelacyjne podsumowanie zdobytej podczas realizacji programu wiedzy, a dodatkowo możliwość wygrania nagród.
Klasa 1 przystępując do programu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” bardzo wzięła sobie do serca całe przesłanie. Z wielkim zaangażowaniem zaczęli odkrywać piękno otaczającej przyrody spędzając czas na świeżym powietrzu. Bardzo chętnie wykonali 12 zadań w Dzienniku Troskliwego Odkrywcy zdobywając naklejki i korzystali z możliwości towarzystwa maskotek na zajęciach. Bardzo przydatne były scenariusze lekcji i animacje.
Chcąc pokazać Naszą Małą Ojczyznę, gdzie spotykamy zagrożone gatunki, u nas zagościły przede wszystkim jeże i sowy, ale była też wiewiórka i wilk.
Tekst: Kamila Gruba