ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Nauka poprzez zabawę, eksperymenty, czy łamigłówki zawsze przynosi najlepsze efekty. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest tego najlepszym przykładem. Celem akcji jest przypomnienie sobie i utrwalenie tabliczki mnożenia w przyjemny, niekonwencjonalny sposób.
Nasza szkoła 6.10.2022r. po raz kolejny przystąpiła do ŚDTM. Uczniowie na lekcjach matematyki ćwiczyli sprawność rachunkową i poznawali metody sprytnego oraz szybkiego liczenia, grali w karty Grabowskiego, układali domino, rozwiązywali sudoku, grali w quizy.
Młodsze dzieci wykonywały sówki, kolorowanki, czy rebusy z tabliczką mnożenia pod opieką swoich wychowawczyń – panią Edytą Prasuła oraz Kamilą Gruba.
W tym dniu również zostały przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych uczniów i nie tylko. Egzaminatorami zostali uczniowie klasy 8, których znajomość tabliczki mnożenia jest na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie, rodzice i wszyscy chętni losowali zadania sprawdzające ich znajomość tabliczki mnożenia.
„Egzamin” składał się z zadań losowo wybranych o różnym stopniu trudności. Każdy kto odpowiedział na pytania poprawnie otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Uczniowie klas 2 – 8 wzięli udział w konkursie znajomości tabliczki mnożenia, spośród których wyłoniliśmy Mistrza Tabliczki Mnożenia poszczególnych klas. I tak Mistrzem Tabliczki Mnożenia w klasie 2 został Mateusz Bąk, klasie 3 została Anna Zwierz, zaś w klasie 4 – Milena Kurowska, klasie 5 – Marta Duszczyk, klasie 6 – Bartosz Piętka, klasie 7 – Krzysztof Kulka i klasie 8 – Oliwia Kwiatkowska. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały nauczycielki matematyki pani Dorota Pluta i pani Wanda Redzik. Obchody jak zwykle wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji. Pobudziły chęć zdrowej rywalizacji i wywołały uśmiech nie na jednej twarzy.
W przyszłym roku na pewno weźmiemy udział ŚDTM. Jest to tradycja naszej szkoły, którą warto kontynuować. Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy egzaminatorom i sponsorom oraz wszystkim uczestnikom.
Tekst: Dorota Pluta