Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

To nie przypadek, że Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa obchodzony jest 21 marca, gdyż osoby z tym zespołem w 21. parze chromosomów zamiast dwóch mają trzy chromosomy. Tego dnia zakładamy wielobarwne, niedopasowane skarpetki jako wyraz solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem.
Dzień Kolorowej Skarpetki w szkole miał na celu zachęcić uczniów do rozmów na temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji. Nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu, które miało za zadanie im uświadomić tak potrzebę integracji, jak i poszerzyć wiedzę i zrozumienie dla różnorodności, jaka panuje na świecie. Dzieci obejrzały filmik oraz wysłuchały pani pedagog Marioli Świętochowskiej oraz ósmoklasistek – Oliwii i Karoliny.
Cieszymy się, że nasi uczniowie tak licznie przystąpili do naszej akcji, zakładając kolorowe skarpetki nie do pary.
Wszystkim, którzy dzisiaj świętują życzymy, aby byli otoczeni miłością, serdecznością i życzliwością każdego dnia. A także, aby spotkali na swojej drodze serdecznych przyjaciół. ❤ ❤ ❤