Ślubowanie

W sobotę 12 lutego Pani Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która kilka miesięcy temu otwierała nowe boisko wielofunkcyjne w naszej szkole, tym razem gościła u naszych żakowskich strażaków.

Pani Marszałek była świadkiem uroczystego ślubowania na sztandar, które złożyło 18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wszystkim naszym uczniom życzymy, aby uczyli się od druhów strażaków zaangażowania, bezinteresowności, poświęcenia i potrzeby niesienia pomocy innym. Służyć drugiemu człowiekowi, to obok satysfakcji, wielka odpowiedzialność.

A to rota ślubowania:
ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli
oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami
i innymi klęskami żywiołowymi.
Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP
i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie,
wykonywać sumiennie polecenia przełożonych
i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej
Podczas uroczystości miało również miejsce otwarcie wyremontowanego przez naszych strażaków garażu. Władze Mazowsza postanowiły wesprzeć strażaków poprzez przekazanie nowoczesnej motopompy firmy Honda, która z pewnością sprawdzi się podczas wielu akcji ratowniczych.
Pani Marszałek, Pan Wójt Stanisław Duszczyk i Prezes OSP dh Piotr Rosik mieli dzielnego pomocnika do przecięcia wstęgi – najmłodszy w gronie MDP – 7-letni Jerzy – dostąpił tego zaszczytu
O tym, jak ceniona i wartościowa jest nasza żakowska OSP, niech świadczy fakt, że ubiegły rok był kolejnym, kiedy nasza jednostka wyjeżdżała na każde zgłoszenie Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim. Co warto podkreślić i o czym mówi się na zebraniach powiatowych strażaków: „Jednostka z Żakowa jest JEDYNĄ w całym powiecie mińskim, która w okresie 5 lat za każdym wyjeżdżała do akcji”. Niejednokrotnie nasi strażacy zostawiają wszystko, aby nieść pomoc poszkodowanym i za to należą się im słowa szacunku i podziękowania za pełnioną służbę na rzecz mieszkańców gminy i całego powiatu.
Więcej zdjęć na: