Reading is magic

Klasa druga i trzecia w tym roku szkolnym realizują innowację pedagogiczną „Reading is magic”. Innowacja ma na celu wprowadzenie dzieci w świat książek w języku angielskim.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nauki języka obcego. Podczas tych zajęć będą czytane książki z serii Pearson English Kids Readers oparte na znanych dzieciom bajkach Disneya. Październik rozpoczęliśmy od „Piotrusia Pana”. Dzieci ćwiczyły słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, nie zabrakło też ćwiczeń prawidłowej wymowy i intonacji. No i dzielnie pracują nad tempem i interpretacją. Na finał – ilustracja „Peter Pan”.

Tekst: Weronika Kowalska