Przekazanie sztandaru

Przekazanie sztandaru wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom klasy VII i VI.

Na podstawie Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie oraz Ceremoniału Szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, Rada Pedagogiczna postanawia:

Powołuje się poczet sztandarowy na rok szkolny 2021/2022 spośród wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów klasy VI i VII szkoły podstawowej w następującym składzie:

  1. Jakub Jarzębski – chorąży
  2. Róża Krupa – asysta
  3. Natalia Bąk – asysta

oraz rezerwowy skład pocztu sztandarowego w składzie:

  1. Wiktor Śluzek – chorąży II zmiany
  2. Karolina Brzezek – asysta II zmiany
  3. Oliwia Kwiatkowska – asysta II zmiany