NOWE PRACOWNIE: INFORMATYCZNA I JĘZYKOWA

Inauguracyjny mecz piłki nożnej na naszym nowym boisku wielofunkcyjnym był wspaniałą okazją do zaprezentowania naszym Gościom z Urzędu Marszałkowskiego nowego sprzętu pozyskanego w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Szkoła otrzymała 13 laptopów, 8 komputerów stacjonarnych, 13 drukarek, 12 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, mobilny monitor interaktywny, projektor, ekran oraz oprogramowanie Corinth 3d i Office 365 dla uczniów i nauczycieli. W ramach programu 10 uczniów oraz 4 nauczycieli odbyło szkolenie w zakresie nauki i pracy zdalnej.

Nowa pracownia komputerowa dla 16 uczniów, a także wyposażenie do sali językowej (mobilny monitor dotykowy i tablety dla uczniów) oraz sprzęt dla nauczyciela logopedy, bibliotekarza, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu – to wszystko otrzymaliśmy w ramach w/w Programu, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska oraz Pan Mirosław Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w UM mieli możliwość obejrzeć nasze nowe zasoby, a tym samym osobiście sprawdzić, jak realizowany był Program wspierający szkoły podczas pracy zdalnej. Wartość sprzętu i oprogramowania przekroczyła 100.000,00 zł.

Szkoła należy również do OSE (Ogólnoplskiej Sieci Edukacyjnej) i ma dostęp do bezpłatnego Internetu szerokopasmowego.

Uczniowie, którzy właśnie wrócili z nauczania zdalnego nie kryją radości, a my nauczyciele -satysfakcji z tak wspaniałych warunków do nauki i pracy . 

Słowa wdzięczności skierowaliśmy do Pani Marszałek Orzełowskiej, Dyrektora Krusiewicza, Wójta Gminy Siennica Stanisława Duszczyka oraz jego Zastępcy Mariusza Kozery.