Ekologiczny Piknik Rodzinny (cz. 5)

Organizacja naszego pikniku ekologicznego związana była z szeregiem zadań, które musieliśmy zrealizować, tak by miał korzystny wpływ na kształtowanie szeroko pojętych postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym postawy odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Pierwszym takim zadaniem była organizacja całodniowej GRY TERENOWEJ „Mali Przyrodnicy z Żakowa”. Dzieci wyposażone w lornetki, lupy, mapy i atlasy roślin wzięły udział w fantastycznej zabawie. Miały zajęcia w terenie, podczas których czekało na nie mnóstwo zagadek i quizów przyrodniczych.
Celem organizacji tejże gry, było rozwijanie u dzieci zainteresowania przyrodą (obserwacje przyrodnicze w terenie: las, łąka, sad, park w najbliższej okolicy) i chętnego udziału w wycieczkach krajoznawczych, celem poznawania piękna naszej ojczyzny. Dzieci miały za zadanie wykazać się znajomością różnych gatunków drzew, krzewów, grzybów, owadów i innych zwierząt, itp.
Podczas gry sprawdzaliśmy również i rozwijaliśmy umiejętność prawidłowego segregowania śmieci, przypominaliśmy, czym jest recykling i upcykling. Lekcja w terenie służyła też podniesienu świadomości zagrożeń płynących np. z wypalania traw,
czy też palenia śmieci.
W grze terenowej wzięło udział 5 drużyn „Małych Przyrodników z Żakowa”. Lornetki i lupy dla wszystkich drużyn ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pierwsze EKO-ZADANIE zrealizowane na medal!!!
Grę terenową zorganizowały Panie: Edyta Prasuła, Kamila Gruba, Stela Ciechańska, Katarzyna Niedźwiedzka, Hanna Hodzyńska, Aneta Matak i Kinga Kowalska.
Gra terenowa miała też za zadanie pomóc dzieciom i ich rodzicom w lepszej organizacji czasu wolnego – z dala od urządzeń teleinformatycznych typu smartfon, tablet, komputer – na korzyść gier, zabaw ruchowych i aktywności fizycznej oraz spędzania czasu z rodziną.
Drugie EKO-ZADANIE to organizacja KIERMASZU ROŚLIN I KRZEWÓW OZDOBNYCH, który odbył się w dniu Pikniku, a poprowadziły go Panie: Marzanna Kot i Wanda Redzik. Rośliny również zakupione zostały ze środków WFOŚiGW.