Bieg po zdrowie

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, troska o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, a dzięki realizacji programów profilaktycznych – również i zdrowotny.
I takim właśnie jest Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Dostarczył on uczniom klasy czwartej rzetelnej wiedzy na temat palenia, ukazał korzyści wynikające z niepalenia papierosów, wzmocnił poczucie własnej wartości u uczniów, a także wdrożył do dokonywania świadomych wyborów oraz umożliwił wyrażanie własnych oczekiwań i zdania na konkretny temat bez obawy o odrzucenie ze strony rówieśników…
Warto zachęcać uczniów do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu papierosowego i warto zapobiegać sięganiu przez nich po używki teraz i w przyszłości.
Tekst: Mariola Świętochowska, pedagog szkolny
Ad vocem…
Grupa, do której skierowany był program, to dzieci z IV klasy szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Główne cele programu, to: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Chodziło też o zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących przez panią pedagog Mariolę Świętochowską. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań było dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia były tłem poruszanych tematów