Autumn Celebrations

AUTUMN CELEBRATIONS kulturowe lekcje o tradycjach angielskiego obszaru językowego.
Multikulturowość, czyli obecność wielu różnorodnych kultur w obrębie jednego państwa, to z pewnością cecha krajów angielskiego obszaru językowego. W ciągu zaledwie kilku dni, jedni świętują Halloween, a inni Diwali, czyli hinduskie święto światła. Angielskie święto ludowe, Bonfire Night, czyli Dzień Guya Fawkesa, też od stuleci świętowane jest na Wyspach. A lekcje kulturowe na języku angielskim mają te różne tradycje i kultury przybliżać

Klasy 5 i 8 wzięły udział w zajęciach z zakresu wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, których przewodnim tematem było Halloween, Diwali i Bonfire Night. Z kolei klasy 2, 3 oraz 6 miały lekcje metodą stacji dydaktycznych. Ich zadaniem było między innymi ułożyć w odpowiedniej kolejności domino, dopasować podpis do obrazka tak aby powstało hasło, po rozwiązaniu jednej stacji i sprawdzeniu przez nauczyciela przechodzili do kolejnej. Klasa 6 musiała odczytać wyrazy, które były zapisane od tyłu i dopasować do obrazka, rozwiązać krzyżówkę oraz zeskanować kod QR i wykonać polecenia np. podaj trzy słowa charakteryzujące Halloween , odpowiedz co dzieci zbierają podczas Halloween, podaj przymiotniki opisujące Halloween etc.