Gimnastyka korekcyjna w oddziałach przedszkolnych ❤️

Podstawowym celem gimnastyki korekcyjnej jest przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka.Zajęcia w pierwszym półroczu opierały się o ćwiczenia ogólnorozwojowe i równoważne. Głównym celem zajęć było wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy w sytuacjach i czynnościach
czytaj dalej…