Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski wybrany!
„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… To nie tylko praca, ale i walka… W obronie porządnych, dzielnych i słabych.”
/Janusz Korczak/
28 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy z uczniów mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwali opiekunowie samorządu – Pani Dorota Pluta i Pani Weronika Kowalska. Na nich spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania.
Głosami szkolnych wyborców Przewodniczącym został Bartosz Piętka, Zastępcą – Paulina Bąk, Skarbnikiem – Julia Retka, a Sekretarzem – Wiktoria Kąkol.
Gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów. Wszystkich uczniów klas 4-8 zapraszamy do włączenia się w działalność samorządu.