Wiedza pożarnicza na szóstkę!

9 marca w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. odbyły się powiatowe eliminacje do 45. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
I miejsce w kategorii klas 1-4 zdobyła nasza czwartoklasistka Milena Kurowska, awansując tym samym do etapu wojewódzkiego!!!
II miejsce w kategorii klas 5-8 zdobyła z kolei nasza ósmoklasistka Karolina Brzezek.
Wielkie gratulacje!!! Dziewczyny miały mnóstwo pracy, czytania i nauki. Edukację dla bezpieczeństwa prowadzi w naszej szkole p. Anna Krusiewicz i to ona drugi rok z rzędu przygotowała swoje uczennice do tego bardzo trudnego konkursu. Materiału do opanowania jest tak dużo, że to sztuka się w tym nie pogubić!
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.
W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego.