„Umiemy się tak pięknie różnić”

3 kwietnia 2024 roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, wg kalendarza to 2 kwietnia. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, mając na celu propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia neurorozwojowego.
Osoby zmagające się z autyzmem narażone są na brak zrozumienia, wykluczenie, dyskryminację i przemoc. Mają one trudności z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.
Na znak solidarności z autystykami i ich rodzinami ubraliśmy się na niebiesko. Obchody pozwoliły poznać, a jednocześnie uwrażliwić na problemy oraz potrzeby osób ze spektrum autyzmu. Była to doskonała okazja dla nas wszystkich, by kształtować w sobie postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiej osoby.
Tekst: Mariola Świętochowska
W ubiegłym roku obchody miały charakter apelu informacyjnego. W tym roku poszliśmy krok dalej i p. pedagog Mariola Świętochowska spotkała się z każdą grupą na warsztatach lub na pogadance i filmie edukacyjnym, które były wstępem do ciekawych i mądrych dyskusji oraz wniosków. Dziękuję p. Marioli i wychowawcom, którzy się włączyli w poprowadzenie tych spotkań oraz dzieciom i młodzieży za zaangażowanie.
Dyrektor szkoły