TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu dzisiejszym 27 kwietnia odbył się powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej w Mińsku Maz. W obydwu kategoriach wiekowych reprezentowali naszą szkołę zwycięzcy eliminacji szkolnych, a jednocześnie czynni członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Żakowie: Maja Biernat z kl. 4 i Róża Krupa z kl. 8. Tym większa nasza radość, że obie nasze reprezentantki stanęły na podium!!! Róża zajęła II miejsce, a Maja – III.
Dziewczęta przygotowywały się do konkursu pod czujnym okiem p. Anny Krusiewicz (edukacja dla bezpieczeństwa), a wykazać się musiały zarówno znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad udzielania pierwszej pomocy, jak i historii straży pożarnej. Jak mówią dziewczęta, sporo wiedzy posiadły należąc do MDP w Żakowie, co cieszy nas jeszcze bardziej.
Gratulacje dla Róży i Mai, całej żakowskiej MDP i OSP oraz p. Ani Krusiewicz. Prywatnie: dziewczyny to córki strażaków, zatem TATUSIOWIE też dumni 🙂
Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ekologii, ratowania życia.
Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów).
P.S. Zdjęcia MDP i OSP pochodzą z oficjalnego profilu OSP w Żakowie