Szkolne Kolędowanie (cz. 3)

W tym roku królowały flażolety, bum bum rurki, dzwonki chromatyczne i flety. To ich dźwięki rozbrzmiewały przez ostatnie tygodnie…
Wielu uczniów z różnych klas z wielką pasją gra na instrumentach, a wiadomo, że gra na instrumencie daje dziecku wiele korzyści dla jego inteligencji i rozwoju mózgu.
Gra na instrumencie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny. Dzięki temu dziecko osiąga lepsze wyniki w nauce szkolnej. Uczy się także systematyczności, dyscypliny, skupienia uwagi i osiągania celów. Przez muzykę poznaje emocje, a także uczy się kultury innych krajów.
Na uwagę zasługują również piękne dekoracje i prace plastyczne, stworzone przez dzieci w tym przedświątecznym czasie.