SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

A tymczasem, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, ósmoklasiści uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Cały rok realizowali treści związane z niesieniem pomocy poszkodowanym podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa prowadzonych przez p. Anię Krusiewicz, a na finał ratownik medyczny z grupy „Medicus” praktycznie przeszkolił ósmoklasistów.