ŚWIĘTA MAJOWE w żakowskiej szkole

Słowa „Naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości” były puentą dzisiejszej uroczystości…
Uroczystym wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem naszego hymnu narodowego, rozpoczęliśmy świętowanie. Piąto- i szóstoklasiści przypomnieli wszystkim zebranym, czym dla Polaków jest Konstytucja 3 Maja, jakie wprowadzała zmiany i dlaczego jest dumą naszego Narodu. Uczniowie w bardzo obrazowy sposób ukazali, w jakich okolicznościach Sejm Wielki uchwalił Konstytucję, chcąc z grupą polskich światłych patriotów zreformować państwo i ratować swój kraj.
W bardzo wzruszający sposób opowiedzieli też o polskich barwach narodowych i Święcie Flagi. Przypomnieli też dlaczego obchodzimy Święto Pracy.
Uroczystość przygotowały Panie: Ilona Misior-Zadrożna, Milena Majkrzak i Anna Krusiewicz.
 
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją, co świadczy o wielkiej dojrzałości politycznej polskich patriotów.
Konstytucja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła również liberum veto.
Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać (straciła znaczenie) 24 lipca 1792 roku (w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej) – czyli po nieco ponad 14 miesiącach, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień.
Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski, istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie można nie docenić roli Stanisława Staszica i Stanisława Małachowskiego. Według Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja Konstytucja 3 maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.