Stypendium Wójta Gminy Siennica

9 najzdolniejszych uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy Siennica za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy wielu dalszych osiągnięć!

Komisja Stypendialna nagrodziła następujących uczniów:

  • Natalia Zagórska
  • Maria Kulka
  • Karolina Brzezek
  • Natalia Stankiewicz
  • Paulina Bąk
  • Bartosz Piętka
  • Marcel Szydłowski
  • Marta Kurowska
  • Róża Krupa

Jak podkreślił Pan Wójt Stanisław Duszczyk: „Przyznane wyróżnienie to powód do dumy nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Słowa uznania należą się nauczycielom, którzy skutecznie i z pasją rozwijają zainteresowania oraz zdolności uczniów.”

W imieniu Pana Wójta, Stypendia wręczył Jego Zastępca Mariusz Kozera. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy obok wysokiej średniej i wyróżniającego się zachowania, AKTYWNIE działali w szkolnym wolontariacie, samorządzie uczniowskim i sławili imię naszej gminy i szkoły godnie ją reprezentując.