ÓSMOKLASIŚCI JUŻ PO EGZAMINIE

Stres był duży, gdyż każdy chciał wypaść jak najlepiej! Na dobrych wynikach zależy WSZYSTKIM: uczniom, ich rodzicom, nauczycielom poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klasy, no i dyrektorowi szkoły. Dobry wynik, to przepustka do wybranej szkoły ponadpodstawowej na wymarzony kierunek.
W dniach 24-25-26 maja uczniowie zmierzyli się z egzaminem z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Wyniki już 1 lipca. W tym miejscu dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do egzaminu oraz samym uczniom – za bardzo dobrą współpracę.
Teraz już ostatnia prosta – walka o jak najlepsze świadectwo