Najlepsi Przyrodnicy

Miłośnicy PRZYRODY z grona uczniów klas VII i VIII przystąpili do Szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej. Konkurs miał formę testu złożonego z 50 pytań jednokrotnego wyboru z biologii, chemii, fizyki i astronomii.
A czy Ty wiesz?
Jakie pierwiastki budują słońce, a jakie skorupę ziemską? Który niedźwiedź nie zapada w sen zimowy? Która roślina rośnie najszybciej? Co jest symbolem TPN? Ile powierzchni zajmują lasy w Polsce? Gdzie dziura ozonowa jest największa? W jaki sposób powstają trąby powietrzne? Ile aminokwasów znajduje się w tabeli kodu genetycznego? Z jaką prędkością rosną włosy?
One to wiedziały. 1. miejsce zajęła uczennica klasy 7 Natalia Stankiewicz, 2. miejsce Karolina Brzezek z klasy 7, a 3. była Róża Krupa z klasy 8. Gratulujemy!
Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców. A już niebawem konkurs dla klas IV-VI.
Tekst: Anna Krusiewicz