Mała Orkiestra Dni Naszych

26 października odwiedzili nas nasi dobrzy znajomi z Małej Orkiestry Dni Naszych
z nowym repertuarem zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.
Mała Orkiestra Dni Naszych nagrywając kolejne płyty dla dzieci, konsekwentnie trzyma się swojego motta: „Edukacja przez muzykę i zabawę”. Tym razem koncert dla najmłodszych odbył się pod hasłem „Poznajemy Polskę”, a dla starszych „Pasje, które ratują życie”. Było bardzo muzycznie, z humorem i pozytywnym przekazem.
MODN uczy, że trzeba znać nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki, wiedzieć, jak dbać
o przyjaźń, co to jest honor, na czym polega „mądra” odwaga, dlaczego warto pomagać innym ludziom, wreszcie jak być młodym patriotą.
Mądre dziecko zna zagrożenia, ale jednocześnie otwarte jest na świat i ludzi. Mądre dziecko pochłania wiedzę, jest radosne i szczęśliwe. I tylko takie dziecko ma szansę osiągnąć sukces w przyszłości.
Co roku motto koncertu jest inne. Czasem dotyczy edukacji prozdrowotnej, czasem spraw „społeczno-kulturowych”. Piosenki m.in. o ograniczonym zaufaniu do obcych, niezdrowej żywności, kulturze osobistej, zwierzaku domowym, marnowaniu czasu przed komputerem, roli sportu, prawach dziecka nadają się jednocześnie do super zabawy, ale także uczą i wychowują. Jednym słowem, wszystko co dziecko powinno wiedzieć
o zdrowym i bezpiecznym życiu, bez sztampy i nudy.
W naszej muzycznej bibliotece mamy wszystkie płyty MODN i z niecierpliwością czekamy na kolejne!