Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny EKOŻACZEK 2022

28 października 2022 r. Natalia Stankiewicz, ucz. kl. VIII zajęła 3. miejsce w IX Powiatowym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym EKOŻACZEK 2022, pod patronatem Nadleśnictwa Mińsk Maz.

W tym roku tematem turnieju był Biebrzański Park Narodowy – największa ostoja ptactwa wodnego w Europie Środkowej, doświadczona pożarem, który strawił ogromne połacie łąk
i torfowisk. Test składał się z 50 pytań zamkniętych i otwartych.

Cele Turnieju: doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na temat ochrony przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego; poszerzenie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy ogólnej z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska; rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan otaczającego nas świata; uświadomienie znaczenia obszarów chronionych dla zachowania różnorodności biologicznej; uwrażliwienie na piękno i bogactwo środowiska naturalnego; propagowanie wśród uczniów kultury ekologicznej i zdrowego stylu życia.

Konkurs służył zatem poszerzeniu wiedzy uczniów powiatu mińskiego nt. szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii. Natalię przygotowywała do konkursu p. Anna Krusiewicz. Gratulujemy!!!