Konkurs powiatowy „Pomoc jest prosta”

Specjalistki od udzielania pierwszej pomocy 🙂
30 marca odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności z zakresu Pierwszej Pomocy „Pomoc jest prosta”. Żakowska drużyna w składzie: Karolina Brzezek, Oliwia Kwiatkowska i Marta Kurowska zajęły 3. miejsce na 14 startujących drużyn. Walka była niezwykle zaciekła i poziom przygotowania poszczególnych drużyn – imponujący.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.
Głównym celem konkursu było: Pogłębianie wiedzy uczniów na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, doskonalenie umiejętności praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ważnym aspektem było również pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych ludzi.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w powiecie mińskim. Każdą szkołę reprezentowała jedna drużyna złożona z 3 ósmoklasistów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Karolina, Oliwia i Marta wygrały etap szkolny (test wiedzy), a na etap POWIATOWY składały się 3 części:
a) test indywidualny – średnia punktów od kandydatów z jednej drużyny;
b) zadanie otwarte w drużynie;
c) zadanie praktyczne w drużynie:
• umiejętność praktycznego przeprowadzenia RKO u osoby dorosłej zgodnie
z wytycznymi ERC 2021 (prezentacja ćwiczeń na fantomach)
• umiejętność układania osoby w pozycji bezpiecznej
• umiejętność zakładania opatrunku na krwawiącą kończynę
• umiejętność opatrywania złamanej kończyny (w tym zakładanie temblaka).
Na podium stanęli ostatecznie:
1. miejsce gospodarze konkursu – miński „Kopernik”
2. miejsce – szkoła w Mariance
3. miejsce – PSP ŻAKÓW
Dziewczęta przygotowywały się do konkursu pod okiem p. Anny Krusiewicz.
Serdecznie gratulujemy! Swoją postawą, wiedzą i umiejętnościami dostarczacie nam powodów do dumy! Brawo!