Hej góry, nasze góry! Relacja druga

Dzień trzeci naszej tatrzańskiej wyprawy to wędrówka w pięknym słońcu – Dolina Kościeliska i schronisko Ornak.
A dzień czwarty to Wielki Kopieniec i Gubałówka.
I to wcale nie wszystko 🙂
c.d.n.