Gimnastyka korekcyjna w oddziałach przedszkolnych ❤️

Podstawowym celem gimnastyki korekcyjnej jest przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka.
Zajęcia w pierwszym półroczu opierały się o ćwiczenia ogólnorozwojowe i równoważne. Głównym celem zajęć było wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy w sytuacjach i czynnościach życia codziennego oraz rozwijanie koordynacji ruchowej, równowagi, a także podnoszenie ogólnej sprawności.
Na zajęciach pracowaliśmy przede wszystkim metodą zabawową i zabawowo – naśladowczą z użyciem przyborów – woreczków i szarf czy przyrządów – ławeczek, drabinek, zjeżdżalni, chybotek, równoważni, czy skrzyni, tworząc m.in. tory przeszkód.
Zajęcia przyjemne i pożyteczne 🙂
Tekst: Kamila Gruba