„Ekologiczny piknik rodzinny”

Jesteśmy wdzięczni za pozytywną rekomendację KO w Warszawie, wsparcie merytoryczne UG w Siennicy oraz dofinansowanie ze środków WFOŚiGW ❤ Zapraszamy wszystkich na nasz Ekologiczny Piknik Rodzinny. Już 9 czerwca od godz. 13.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie 🙂