Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
składamy wszystkim Strażakom Ochotnikom z OSP Żaków
oraz innych jednostek – najserdeczniejsze życzenia.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego
oraz niesienie pomocy potrzebującym,
to zadania wpisane w strażacką służbę.
Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji
oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie,
niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.
Życzymy Wam bezpiecznej służby,
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,
a także zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Druhom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
życzymy wytrwałości i młodzieńczego zapału.
Dyrektor wraz z całą społecznością szkolną
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
P.S. Zdjęcie pochodzi z profilu OSP Żaków