„20-lecie imienia Henryka Sienkiewicza w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy”

19 kwietnia mieliśmy zaszczyt i przyjemność wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości 20-lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy.
Pani Dyrektor Małgorzacie Kobylińskiej serdecznie gratulujemy tego wspaniałego przedsięwzięcia – program artystyczny wzbudził nasz podziw i nagrodzony został owacjami na stojąco! Gratulujemy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom ❤
Na ręce Pani Dyrektor składamy również życzenia sukcesów w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Uczniom życzymy, aby zawsze czerpali radość z nauki i stale pogłębiali swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata i ludzi. Niech wszyscy realizują swoje marzenia, rozwijają zainteresowania
i dbają o dobre imię swojej szkoły.
Rodzicom, aby nie ustawali w swych staraniach o przyszłość tej placówki, radości ze wspólnego pokonywania trudów edukacyjnych i zadowolenia z postępów swych dzieci.
Gronu Pedagogicznemu życzymy, aby Państwa codzienne zaangażowanie i trud cieszyły się uznaniem i szacunkiem społeczności lokalnej.
Dyrektor PSP w Żakowie
Anna Duszczyk
wraz z całą szkolną społecznością ❤
—————
/zdjęcia pochodzą z profilu PSP w Siennicy/